Duke qenë profesor dhe njohës i mirë i gjuhëve shqipe, latine dhe greke në Universitetin e Kalabrisë, ai zbuloi se në Iliadën e Homerit dhe në shkrimet e autorëve antikë, ndodhen shumë fjalë të gjuhës pellazge, që kanë të njëjtin kuptim si në gjuhën e sotme shqipe.

Edhe germat e përdorura në të dyja poemat e Homerit janë germa të abecedarit pellazg, i njohur qysh në kulturën pellazge Vinkë-Turdas (mijëvjeçari 6 p.e.s.) dhe i përhapur më pas në viset e tjera të mesdheut, që e huazuan grekët dhe latinët…

Studimi modern i gjuhës shqipe mund të themi se ka filluar me dijetarin dhe gjuhtarin e shquar arbëresh Zef Krispi, i cili në vitin 1831 botoi librin “Shqipja nëna e gjuhëve”.

Ky është studim madhor për gjuhën shqipe dhe Krispin duhet ta njohim si themeluesin e studimit modern të gjuhës shqipe dhe Albnologjisë. Prandaj libri i tij duhet të jetë si kurani dhe bibla e të gjithë studiuesve të gjuhës shqipe.

Por vepra e tij me rëndësi të madhe, fatkeqësisht nuk njihet nga gjuhtarët shqiptar, ata pa baza shkencore i mohojnë arritjet e Krispit, nuk e studiojnë atë dhe nuk e pëmendin asnjë herë në referimet shkencore.

Duke qenë profesor dhe njohës i mirë i gjuhëve shqipe, latine dhe greke në Universitetin e Kalabrisë, ai zbuloi se në Iliadën e Homerit dhe në shkrimet e autorëve antikë, ndodhen shumë fjalë të gjuhës pellazge, që kanë të njëjtin kuptim si në gjuhën e sotme shqipe.

Duke bërë krahasimet e nevojshme midis gjuhëve të mësipërme dhe thelluar në literaturën përkatëse, ai arriti të zbulojë fjalë të lashta, me të cilat ndërtoi edhe fjalorin pallazgjisht-shqip.

Me ndryshime të vogla, janë po ato fjalë si në njërën ashtu edhe në tjetrën. Kështu ai arriti në përfundimin se gjuha shqipe e ka zanafillën tek gjuha pellazge, tek Homeri.

Krispi shkruan:

“Duke gjurmuar origjinën e gjuhës greke, është një gjë e bukur të shohësh se si ajo të kthen, në pjesën e saj më të madhe, te shqipja. Si nuk u dashka, pra, të ngjallë një interes të madh kjo gjuhë, mbase më e lashtë se greqishtja dhe, në thelb, gjuha me të cilën flitej në shekujt para Homerit?”

Fjalori pellazgjisht-shqip i Krispit (sipas Liljan Peza 2014) FJALË PELLAZGE SHQIP FJALË PELLAZGE SHQIP

luftulla-peza-gjuha-pellazge-hitite-shqipe

Fjalori pellazgjisht-shqip i Krispit (sipas Liljan Peza 2014)

FJALË PELLAZGE SHQIP FJALË PELLAZGE SHQIP

 • Priam
 • Helen
 • Deukalion
 • Mysc
 • crye
 • crue
 • dora
 • me diegune
 • me ditum
 • me dezur
 • nani
 • diellios
 • chien
 • prusc, pruss
 • dora
 • scambi
 • pem
 • bist
 • zien
 • ziarm
 • mij
 • duri, druri
 • vent
 • dervent
 • scop
 • si
 • sit
 • pyel
 • uli
 • denso
 • plot
 • me lutem
 • schypeia
 • zaal, zal
 • therune
 • me preem
 • me ngrane
 • me kruem
 • diers
 • me eschelë
 • me ruotun
 • grua
 • chata
 • skepëtim
 • printh
 • i parë jam
 • e lëna
 • dheu ka luan
 • mish
 • krye, koka
 • krue, kroi, burimi
 • dora
 • me djegun, me djeg
 • me dit, di
 • me ndez
 • tani
 • dielli i mbrëmjes
 • qen
 • prush
 • dora
 • shkambi, shkëmbi
 • pema, frutat
 • bisht
 • zjen
 • zjarrm, zjarr
 • miu
 • druri
 • vend
 • vend si portë, si derë
 • shkop
 • sy
 • sytë
 • pyll
 • ylli
 • i dendur
 • plot
 • lutemshqipja, shqiponja
 • zallishte
 • ther
 • pres, me pre
 • me ngranë
 • me krue
 • djersë
 • me e shkel
 • ruaj
 • grua
 • hata
 • shkreptima, rrufeja
 • prind
 • frikë
 • bastinë
 • pituem
 • punuem
 • prim
 • gneri
 • kurm
 • hund
 • sisa
 • camb
 • krypa
 • ngrane
 • stepia
 • luem
 • lam
 • kuituer
 • brescen
 • jurti
 • i rij
 • ve
 • pata, pota
 • sa ast
 • si ist
 • mir
 • chiel
 • schioch
 • strat
 • bukrë
 • lucta
 • buzë
 • capschiore
 • drith
 • bucca, bucel, bek
 • falem
 • byk
 • barth
 • curr
 • dialthi
 • clan
 • drapen
 • skepari
 • hiri
 • molë
 • lule
 • frikë, dridhje, ankth
 • pronë vogël toke
 • pyes
 • punoj
 • prij, shkoj përpara
 • njeri
 • kurm, trung
 • hundë
 • sisa
 • kambë
 • krypa, kripa
 • me ngran
 • shtëpia
 • lyej
 • laj
 • kujtoj
 • breshër
 • i urti
 • i ri
 • ve, veza
 • pata
 • sa asht
 • si është
 • mir
 • qiell
 • shok
 • shtrat
 • i bukur
 • lufta
 • buzë, puthje
 • kafshore, kafshatë
 • drith
 • buka
 • falem, përshëndes
 • byk, kashtë
 • i bardhë
 • korrur
 • djali
 • qaj
 • drapri
 • sqepari
 • hiri, hijeshi
 • molla
 • lule

Duke studiuar Iliadën dhe Odisenë kemi gjetur se ato fillojnë me fjalë të gjuhës shqipe:

Edhe në poemën ODISEA titulli dhe fjalët e para të këngës së parë i përkasin gjuhës pellazge:

ODDYSSEY Titulli i poemës

 • Ἄνδρα μοι ἔννεπε… fjalët e para të
 • këngës së parë = Odhës, udhës, udhëtar
 • = ANDRA MOI ENEPE = Andër moj më jep

Edhe germat e përdorura në të dyja poemat e Homerit janë germa të abecedarit pellazg, i njohur qysh në kulturën pellazge Vinkë-Turdas (mijëvjeçari 6 p.e.s.) dhe i përhapur më pas në viset e tjera të mesdheut, që e huazuan grekët dhe latinët, për të shkruar gjuhët e tyre. Por më tepër fjalë shqipe në Iliadë ka gjetur studiuesi A. Boçi (2012).

Këto të dhëna të rëndësishme duhet të ishin në themel të gjuhësisë sonë, si dokumenti më i vjetër i shkruar i gjuhës shqipe, por gjuhtarët dhe historianët tanë nuk duan ti pranojnë, duke shkelur të gjitha rregullat shkencore.

Ps.

Pjesë e shkëputur nga një shkrim më i gjatë i autorit Luftulla Peza.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here