Feri Arifi

Ku dhe Evropa ishte e ynja.

Sa për banorët e lashtë të Bulgarisë së sotme, si dhe të gjithë Trakisë, ato i përkisnin familjes së madhe trako-ilire, që ka zbritur, siç e kemi thënë tashmë, drejt Gadishullit Malit mes tre detnave, në fillim të mijëvjeçarit III para K., duke ndjekur bregun e Detit të Zi dhe grykën ose deltën e Danubit. Gjatë po asaj epoke një degë tjetër e po asaj familjeje, ilire, pasi kapërceu Danubin u përhap në rrethinat e qytetit të Vjenës së sotme, në Iliri, një pjesë e së cilës në jug formon Shqipërinë e sotme, dhe një degë e tretë u shkëput më në perëndim nga kjo e fundit dhe, duke i rënë rrotull skajit të Adriatikut nëpër Trieste, Venedik e grykë të lumit Po, vajti të zërë Lombardinë, gjithë Italinë dhe më larg jugun e Francës e disa krahina të Spanjës. Nën emrin e përgjithshëm trakë ose Θραχες në antikitet kuptoheshin disa popuj, të cilët citohen gjithashtu nga Herodoti se kanë qenë nënshtruar prej mbretit pers DARI gjatë ekspeditës së tij kundër skitëve.Keshtu thot:Prof. H. H. Robert d’ANGELY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here