Avdi Gjonbalaj

Projekti më i madh inxhinierik dhe ndërtimor i kohës sonë konsiderohet Great Manmade River (eng. The Great Manmade River) – një rrjet i madh nëntokësor kanalesh, i cili furnizon çdo ditë 6,5 milion metra kub ujë të pijshëm për vendbanimet në rajonet e shkretëtirës dhe brigjet e Libinë.


Projekti është tepër i rëndësishëm për këtë vend, por gjithashtu krijon një rishikim të ish-udhëheqësit të Jamahiriya Libiane, Muammar Gaddafi. Ndoshta kjo shpjegon faktin se realizimi i këtij projekti praktikisht nuk u pasqyrua në media.

Mrekullia e tetë e botës

Gjatësia totale e komunikimeve nëntokësore të lumit artificial është afër katër mijë kilometra. Sasia e tokës së gërmuar dhe transferuar gjatë ndërtimit – 155 milion metra kub – është 12 herë më e madhe se gjatë ndërtimit të Digës Aswan. Ndersa materiali ndërtimor i përdorur do të mjaftonte për të ndërtuar 16 piramida të Keopsit. Përveç tubacioneve dhe ujësjellësve, sistemi përfshin mbi 1300 puse, shumica e të cilëve janë mbi 500 metra të thellë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here