Profesori dhe historiani serb në Universitetin e Beogradit, Rade Mihaljçiç, në librin e tij të historisë i cilësoi shqiptarët si popull autokton në Ballkan.

Në tekstin shkollor për klasën e 6-të në Serbi shkruhet edhe se sllavët emigruan në Ballkan dhe gradualisht i dëbuan shqiptarët nga Kosova. Më tej në tekst përmendet se sllavët/serbët janë takuar me ilirët, të cilët janë shqiptarët e sotëm.

Profesori dhe historiani Rade Mihaljçiç është nën presion të madh në Serbi. Shumë e kritikojnë punën e tij për faktin se Mihaljçiç i cilësoi shqiptarët si popull autokton në Kosovë. / Mahij Iseni

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rade_Mihalj%C4%8Di%C4%87

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here