“Tre fiset Doriane të Hylleis, Dymanes dhe Pamphyloi, ekzistenca e të cilëve në Spartë dëshmohet drejtpërdrejt për herë të parë dhe të vetme nga Tyrtaios (fr. 19.8 ), thuajse me siguri bashkoi forcat përpara marshimit të gjatë në jug. Pika e tyre më e mundshme e origjinës së menjëhershme është rajoni iliro-epirot i Greqisë veriperëndimore, i cili kishte qenë në pjesën më të madhe i paprekur nga qytetërimi mikenas; disa kanë parë një lidhje etimologjike midis emrave Hylleis dhe Illyria. Por Dorianët mund të jenë shtyrë dhe madje të jenë bashkuar nga popuj nga më në veri. (Dikush mendon për qeramikën e punuar me dorë të përmendur në kapitullin 6.) Etimologjia e ‘Dorianëve’ është e paqartë, por lidhja e tyre e supozuar me Dorisin në Greqinë qendrore është shpikur ose të paktën është zgjeruar nga propaganda e mëvonshme që në fillim shekulli i shtatë (Tyrtaios fr. 2.14).”

———————–

Sparta and Lakonia: a regional history, 1300-362 BC Kap.7 faq.93

Cartledge, Paul, 1979

London; Boston: Routledge & Kegan Paul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here