Agata Çetta

ANTIKITETI DARDAN

Relief i skalitur apo stelë e shfaqjes së një procesioni mortor që pasqyron kortezhin funeral të një burri, arkivoli i të cilit përcillet nga ajo që duket të jetë e shoqja e të ndjerit në krye të saj, ishte gjetur rastësisht në arealin e kalasë së Kamenicës (Dardanës) gjegjësisht rrëzë saj në jugperëndim te këmbët e kalasë. Është krijimtari e kohës së fundit të periudhës klasike (V-IV p.e.s), por mund të jetë edhe nga fillimi i periudhës helenistike (IV-I p.e.s.). Kjo skenë i përngjan gjamës apo vajtimit masiv që është një rit i organizuar, këndim vajtues në grupe, që praktikohet ende në Malësinë e Gjakovës, dhe si e tillë mbase mund të trajtohet si trashëgimi shpirtërore mijëravjeçare.

DARDANIAN ANTIQUITY

A carved relief showing a funeral procession scene, that reflects a funeral of a man, whose coffin is followed by what appears to be his wife in front of the procession, was accidentally discovered at the Kamenica fort area, respectively at the southern part at the bottom of the fort’s hill. Most probably, the engraved funerary scene is a creation modeled during the Classical Period (5th-4th century BC), however, it might be also a late work carried during the Hellenistic Period (4th-1st century BC). Nevertheless, the carved procession scene resembles to a mourning organized rite of mass mourning, practiced in organized group manner following the cortege with grief and sorrow, a ritual still practiced in the mountainous region of Malësia e Gjakovës, which on the other hand, can be treated as the spiritual heritage existing still nowadays.

Të dhënat janë marrë nga Muzeu Kombëtar i Kosovës

Designed by: A. Çetta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here