Më poshtë janë përmbledhur rezultatet nga të gjitha gjetjet e lashta deri sot në katër shtete ku banojnë shqiptarët (nga Kosova dhe Greqia veri-perëndimore nuk ka rezultate deri tani), krahas rezultateve të shqiptarëve sot. Mund t’a dalloni vetë thyerjen mes Neolitit dhe Epokës së Bronzit, dhe vazhdimësinë relative deri sot.
May be a graphic of text that says "2000-3000.0..() 16.7% 3000-0pes.(n=281 3.6% 3eл -L618 3.6% 3.6% J2a-M410 7.1% 1-650e 1-650e.s.n=13) 7.2% 11-M253 15.4% E-V13 30.8% ค1-4269 42.9% 83.3% J2b- L283 650-1500e.s_(n=14) (n=14) 2a-M223 E-V13 71% L283 30.8% RIa-M417 7:1% Shgiptaretsot Tetjere 7.5% R1B-M269 R1b- ស្ Ria-M417 L.5% RIb- M269 28.0% 12a-Y3120 7.5%6 12a-Y3120 34.3% E-V13 28.5% 1-M253 5%% 2.5% J2a-M410 J2a-M410 5% J2b-L J2b-L283 14.3% J2b-L283 16% RIb-M260 20%"
All reactions:

112

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here