Nga: Kastriot Dervishi

Këto janë vendimet e kongresit të Lushnjës, 21-31 janar 1920, botuar në librin e qarkoreve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të atij viti. Siç shihet, as ka qenë në rend të ditës çështja e kryeqytetit. Këshilli i Naltë u zgjodh me propozim të Iliaz Vrionit dhe Këshilli i Ministrave me propozim të Bektash Cakranit.

Një kopje (e shkruar me dorë, jo fotokopje), e procesverbalit gjendet edhe në fondin personal të Sotir Pecit në AQSh [Arkivi Qëndror i Shtetit]. Procesverbali origjinal i kongresit na mungon.

Këto janë vendimet e kongresit të Lushnjës:

1) Rrezimi me zâna të plota pa kundrështim fare, i Qeveris së perkohëshme të Durrësit.

2) Zgjedhja e dërgatës Shqiptare pranë Konferensës së Paqës në Paris, Imzot Bumçi, Mehmed Konitza dhe Z. M. Turtulli.

3) Zgjedhja e Këshilles së Naltë për të përfaqsuar mbëvetësinë e Shtetit Shqiptar deri sa të vinte Mbreti në Thronë të Shqipëris.

Shkelqesija e Tij Aqif Pasha Elbasani, Z. Abdi Bej Toptani, Imzot Bumçi, Doktor Turtulli.

Imzoti dhe Z. Turtulli u lanë me leje te Kongresit të ndodhen në Dërgatën Shqiptare në Paris.

4) Zgjedhja e Kabinetit të Përkohshëm nën Kryesinë e Sulejman Bej Drivinës me zëvendës Z. Eshref Bej Frashërin deri sa të kthehet prej Parisi Z. Sulejman Beu.

Ministri i Punve të Mbrendshme Z. Ahmed Bej Mati. Minisitri i Punve të Jashtme Z. Mehmed Bej Konitza. Ministri i Financave Z. Ndoc Çoba me zëvendes Z. Idhomen Kosturi, Ministri i Drejtësisë Z. Hoxha Kadri me zëvendës Z. Hyssein Bej Vrioni. Ministri i Arsimit Z. Sotir Peci.

5) Formimi i dy Drejtorive të përgjithshme, i Punve Botore Z. Eshref Bej Frasheri, Postave dhe Telegrafave Z. Idhomen Kosturi.

6) Formimi i nji Këshille Kombëtare prej 37 Këshillonjësëve me Kompetensë Parlamentare. Mas vendimit të Kshillës Ministrore të Kabinetit do të mbajnë zyrat e tyne e detyrat gjith nëpunësit e do të vijojnë në punët me ndërgjegje dhe me të gjallë mbas ligjavet të Shtetit Shqiptar, tuke kryer plotësisht detyrat e tyne për Atdhen.

Të lajmëroni Popullin sa ma shpejt e të çoni kopje e shpalljes nëpër katundaritë.

Ministrija e Punve të Mbrendshme (sic.) /Telegrafi/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here