Agron Islami

“Njerëzit e mirë dhe të sprovuar në besnikëri ndaj fesë dhe shtetit janë të rrallë. Të padijshmit janë të shumtë dhe të bashkuar në armiqësi të vazhdueshme ndaj këtyre të parëve”.

Nga traktati i Korçarit Koçi Bej (1631)

Koçi beu nga Korça, i njohur si Gorixheli Koçi Bej. Një intelektual osman me prejardhje shqiptare nga Korça. Në histori hyri si njëri ndër intelektualët e parë osman që mori guximin të shkruaj një traktat politik mbi gjendjen e shtetit. Ai detektoi të gjitha të metat dhe ngecjet e shtetit gjatë fillim shekullit XVII, duke ofruar edhe sugjerimet se si duhet të dilet nga gjendja e vështirë. Këtë traktat ia prezantoi njërit nga Sulltanit e rreptë osman, siç ishte Murati i katërt. Të njëjtën gjë e bëri edhe me pasuesin e këtij të fundit, Sulltan Ibrahimin….Gjetjet e tij nuk u morën parasysh. Megjithatë, vetëm disa vite më vonë Perandoria osmane filloi të merr tatëpjetën, mu ashtu siç e kishte parashikuar Korçari Koçi Bej… Ai kishte bërë një studim të bazuar mbi tatëpjetën që po merrte shteti osman, qysh nga periudha e sundimit të Sulltan Sylejmanit, i mbiquajtur Kanuni, apo i madhënueshmi.

Ai përveç kritikave ndaj sistemit fokusin kryesor e ven tek burokratët, përgatitja dhe lidhja e tyre me shtetin dhe fenë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here