Shkruan Shqipe Hoxha

Stratoniceia ose Stratonikea qytet i lashtë pellasg në Caria ! Gjuha e folur pellazgjike, edhe pse ngado është e njëjtë, zakonisht cilësohet nëpërmjet emrave të viseve dhe vendeve ku ajo flitet si: argjiane, ariane, maqedonishte, epirote, iliriane, frigjiane, kariane, lidiane, likaoniane, etruske, oske, feniciane, venete, ligure, etj.

R.Engely “ Enigma”

Pellazgët i gjejmë në shumë vende të Europës, në ishujt e Mesdheut, në bregdetin verior të Afrikës, në vise të Azisë së Mesme, të Azisë së Vogël e gjetiu. Jo pa vend, «Enciklopedia e Madhe» greke dhe «Fjalori Elefherudhqi» (Athinë) përmendin edhe formacionin e një “Perandorie Pellazgjike”.

Spiro Kondo në librin e vet: ”Shqipëria dhe ƿɾȯɓɭeɱȋ pellazgjik”, botuar në greqisht dhe shqip (1962, 1964),

Një titullar shikuar në Caria (Azia e Vogël) Stauropolis. Stratoniceia ose Stratonicea u themelua ndoshta në vendin e Idrias më të lashtë, në brendësi të Caria, në juglindje të Mylasa, dhe në jug të Marsyas, nga Antiochus Soter, i cili e quajti atë pas gruas së tij Stratonice

Pasardhësit e tij e zbukuruan atë me monumentet madhështore dhe u bë një nga qytetet kryesore të Carisë. Më vonë ajo iu cedua te Rhodianet.. Mithridates jetonte në të pak kohë, dhe ndërsa ishte martuar me vajzën e një prej qytetarëve kryesorë. Më vonë ajo mbajti një rrethim të fuɋȋsɧȅɱ nga Labienus. Ajo përmendet si një qytet i lirë nga Plini. Disa nga monedhat e saj janë gjetur. Pranë qytetit ishte një tempull i Zeus Chrysaoreus, ku qytetet konfederate cariane mbajtën asambleet e tyre.

Sot është qyteti i vogël i Eski Hissar, në caza të Moughla, vilajetit të Smirnës. Ka rrënime të gjera, një teatër, vɑɾɾe, kolona, ​​etj. “Episkopatiumi Notitiæ” përmend vizionin deri në shekullin e trembëdhjetë midis sufraganëve të Stauropolis.

Vetëm tre nga peshkopët e saj janë të njohur, me nënshkrimet e tyre në këshilla: Eupeithus, në Kalcedon, 451; Theopemptus, në Konstandinopojë, 692; Gregori, në Nicea, 787.

A titular see in Caria (Asia Minor) suffragan of Stauropolis. Stratoniceia or Stratonicea was founded perhaps on the site of the more ancient Idrias, in the interior of Caria, south-east of Mylasa, and south of the Marsyas, by Antiochus Soter, who named it after his wife Stratonice. His successors embellished it with magnificent monuments, and it became one of the chief towns of Caria. Later it was ceded to the Rhodians. Mithridates lived in it some time, and while there married the daughter of one of the principal citizens. Later it sustained a vigorous siege by Labienus. It is mentioned as a free town by Pliny. Some of its coins have been found. Near the city was a temple of Zeus Chrysaoreus, where the confederated Carian towns held their assemblies. Today it is the small town of Eski Hissar, in the caza of Moughla, vilayet of Smyrna. It has extensive ruins, a theatre, ʈȯɱɓ, columns, etc. The “Notitiæ episcopatuum” mention the see till the thirteenth century among the suffragans of Stauropolis. Only three of its bishops are known, by their signatures at councils: Eupeithus, at Chalcedon, 451; Theopemptus, at Constantinople, 692; Gregory, at Nicæa, 787.
LE QUIEN, Oriens christ., I. 911; CHANDLER, Travels in Asia Minor (2 vols., Oxford, 1825), 240; LEAKE, Asia Minor (London, 1824), 229; FELLOWS, Asia Minor (London, 1852), 254 sqq.; IDEM, Lycia, 50 sqq.; SMITH, Dict. of Greek and Roman Geog., s.v.

The ruins of the sebasteion in Stratonicea

Stratonikeia ancient city

25498 Grabmal der Fabia Stratonice

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here