Një delegacion nga parija e Strugës në verë të 1941 që bëri kërkesën për hapjen e shkollave shqipe:

Radha (poshtë nga e majta): Rustem Ago (Strugë), Istref Lloga (Livadhi), Mitre Nestori (Radozhdë), Tasim Imami (Strugë), Riza Drini (Shkodër), Prifti – Pop Donja (Vevçan), Azim Beu (Strugë), Arif Qoku (Dollogozhdë):

Radha (lartë nga e majta): Neki Vishko (Strugë), Esat Doko (Koroshishtë), (Strugë), Sejfullah (Sef) Vinca (Veleshtë), Sami Lloga (Livadhi), Jusuf Agiq (Strugë), Ymer Rashiti (Ladorisht), Asançe Salihu (Strugë).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here