Në qershor, korrik dhe gusht, projekti u rrit me 51 rezultate. Haplogrupi E-V13 ishte përsëri më i shpeshti, me 18 rezultate, ndjekur kësaj rradhe nga J2b me 8, R1b (6), dhe I2a-Y3120 e J2a (5).

Ndër rezultatet më interesante mund të përmendim:

– Dy rezultate nga Skrapari dhe Fieri nën FGC57496 që rrisin ndjeshëm diversitetin shqiptar të kësaj dege.

– Një familje ndër anasët e Hotit, nga fshati Bozhaj, i takon një linje të shpeshtë ndër shqiptare: E-V13>Y146086, por deri tani të pagjetur në Malësi. Me këtë rezultat, të gjitha familjet e njohura si anase në Hot tashmë janë të testuara (anas të tjerë bartin linjën E-V13>BY62310, kurse fisi kryesor J2b-L283>FT124983.

– Një ndër familjet anase të Trieshit ka përputhje gjenetike me Hotin nën J2b-L283>FT124983 (fisi kryesor në Triesh është nën E-V13>BY165837). Ky është rasti i parë i prejardhjes së përbashkët mes këtyre dy fiseve që gojëdhëna i paraqet si vëllezër.

– Një familje e fisit Berishë nga Shtimja ka zbuluar lidhje rreth 500 vjecare me vëllazëritë e Berishës së Kuqe në Drenicë. Ka mundësi që të dyja degët të kenë prani të vjetër në pjesën qendrore të Kosovës.

– Një rezultat nga Dibra në degën J2b-L283>Y22894 lidhet me dy rezultate nga Bosnja e Greqia. Kjo linjë gjendet edhe në Rumani mes pasardhësve të familjes mbretërore të Basarabëve. Ndër shqiptare gjendet edhe një linjë tjetër e afërt në Kukës që ndoshta mund të jetë degëzim pak më i vjetër. Gjithsesi kjo mund të jetë një ndër linjat atërore që u përhapën nga një zonë ku paraardhësit e shqiptarëve ishin në kontakt me paraardhësit e vllehëve dhe rumunëve.

– Një degë e rrallë e R1b-L51>U152 që gjendet në shumicën e fiseve në fshatin Fterrë të Labërisë lidhet në rreth 1500 vjet me dy rezultate nga Greqia (më të afërt mes tyre) dhe më larg, nga Epoka e Bronzit, me një linjë atërore në Italinë veriore.

– Një numër i madh rezultatesh tashmë janë klasifikuar nën I2a-Y3120>Z17855, sidomos nga zona jugore dhe lindore të trojeve shqiptare ku kjo është qartësisht dega më e shpeshtë e Y3120. Larmia e tyre sugjeron se këto lidhen me mbërritjet e para sllave.

– Disa rezultate nga Himara u takojnë disa degëve të ndryshme nën J2a-M410, por deri tani mbeten të gjitha pa lidhje të afërt me asnjë rezultat tjetër nga rajoni. Në Himarë dhe në fshatrat e bregut në përgjithësi shfaqen edhe linja të veçanta mes haplogrupeve të tjera në analiza që presim të përfundojnë brenda pak muajve.

– Një rezultat nga zona e Filatit i takon linjës I2a-M223>Y199158, që qartësisht ishte pjesë e etnogjenezës arbërore. Ky është rezultati më jugor i kësaj dege ndër shqiptarë kurse diversiteti më i lartë deri tani gjendet mes Tiranës, Elbasanit dhe Librazhdit. Dimë se është gjetur edhe në Greqi, por duhet një rezultat me rezolucion të lartë nga Greqia për të kuptuar nëse zhvendosja për në Greqi lidhet drejtpërdrejtë me Shqipërinë e mesme, apo me një zonë më jugore, si Çamëria.

Lista e plotë e rezultateve:

Tiranë: E-V13

Skrapar, Berat: E-V13>FGC44169>FGC57496

Fier: E-V13>FGC44169>FGC57496>Y138054

Sarandë, Vlorë: E-V13>CTS9320>Z25461>BY204029

Berishë, Vushtrri, Mitrovicë: E-V13>FGC33625>Y93102

Berishë, Drenas, Prishtinë: E-V13>FGC33625>Y93102

Hot, Tuz: E-V13>FGC11450>Y146086>Y140828

Tepelenë, Gjirokastër: E-V13>FGC11450>Y146086>Y140828

Gjirokastër: E-V13>FGC11450>Y146086>Y140828

Vlorë: E-V13>FGC11450>Y146086>Y140828>Y127731

Vlorë: E-V13>L241>BY5500>A7065>BY5604>BY5607

Gash, Skënderaj, Mitrovicë: E-V13>L241>BY5617>PH2180

Berishë/Kuqe, Skënderaj, Mitrovicë: E-V13>L241>BY5617>PH2180

Berishë, Shtime, Ferizaj: E-V13>L241>BY5617>PH2180>Y30588

Thaç, Kaçanik, Ferizaj: E-V13>L241>BY5617>PH2180>Y30588

Gash, Deçan, Gjakovë: E-V13>L241>BY5617>PH2180>Y230798

Kukës: E-V13>L241>BY5617>PH2180>Y192194

Shkodër: E-V13>L241>BY5617>PH2180>FT176420>FT232287

Mat, Dibër: R1b-M269> PF7563>Z29758

Vlorë: R1b-M269>L51>U152>L2>FGC38722>FT415660

Gjirokastër: R1b-M269>BY611>Z2705>Y177765

Dibër, Rajoni jugp.: R1b-M269>BY611>Z2705>Y32147

Elbasan: R1b-M269>BY611>Z2705>Y32147>Y126039

Thaç, Viti, Gjilan: R1b-M269>BY611>Z2705>Y32147>Y133365

Vlorë: J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751

Librazhd, Elbasan: J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751>Y290702

Mat, Dibër: J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751>Y67581

Deçan, Gjakovë: J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751>Y52453

Triesh, Tuz: J2b-L283>Z638>Y21878>FT124983

Hot, Malësi e Madhe, Shkodër: J2b-L283>Z638>Y21878>FT124983

Shkodër: J2b-L283>Z638>Y21878>FT124983

Dibër: J2b-L283>Z638>Z631>Z1043>Y22894

Vlorë: I2a-P37>CTS595>L160>PF4422>PF4459

Dollnen, Pellagoni: I2a-P37>Y3120>Z17855>FT173833

Prizren: I2a-P37>Y3120>Z17855>Y12341

Mat, Dibër: I2a-P37>Y3120>Z17855>Y12341

Librazhd, Elbasan: I2a-P37>Y3120>Z17855>Y12341

Shkodër: I2a-P37>Y3120>PH908

Ulqin: I2a-M436>S2555>L38>BY14026

Filat, Çamëri: I2a-M223>L701>S25733>PH2670>Y214083

Pogradec, Korçë: I2a-M223>L801>Y3249>CTS6433

Vlorë: J2a-M410>M67>Z1847>SK1337

Vlorë: J2a-M410>L26>PF5087>FGC16096>Z40068

Vlorë: J2a-M410>PF5160>L24>L25>Z387>Y197827

Vlorë: J2a-M410>PF5160>L24>L25>Z387>Y197827

Vlorë: J2a-M410>PF5160>L24>L25>Z387>L70>Y24651

Kastrat, Ferizaj: R1a-M417>M458>L260>Y2905

Mallakastër, Fier: R1a-M417>M458>L1029>YP417>BY30629

Vlorë: J1-M267>P58>FGC12816>FT196614>Y126139

Vlorë: J1-M267>P58>FGC12816>FT196614>Y126139

Vlorë: T1a-M70>L131>CTS933>FGC47678>Y206597

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here