Shumica e kompanive në Zvicër paguajnë pagat për punonjësit e tyre bazuar në një sistem 13-mujor. Si funksionon kjo?

Pagat zvicerane janë ndër më të lartat në botë, duke tërhequr shumë punëtorë nga jashtë, edhe pse kostoja e jetesës në Zvicër është gjithashtu e lartë.

Sistemi me 13 paga nuk është pjesë e ligjit zviceran të punës, siç është në disa vende, është më shumë çështje zakonore. Sidoqoftë, nëse është pjesë e kontratës së punës, atëherë kompania është e detyruar ta paguajë atë. Aktualisht, nëntë në 10 punëdhënës e bëjnë këtë, shkruan The Local.

Kjo është ajo që duhet të dini.

Paga e 13-të nuk është bonus

Kur punësoheni nga një kompani që përdor sistemin e 13 pagave, kjo do të thotë që fitimet tuaja vjetore llogariten dhe paguhen në 13 këste në vend të 12.

Disa kompani nuk paguajnë pagën e muajit të 13-të, por në vend të kësaj do të paguajnë paga më të larta.

Të ardhurat tuaja vjetore do të jenë akoma të njëjta, kjo varet vetëm nga mënyra se si ato ndahen – me 12 ose 13, përcjell tutje albinfo.ch.

Pse të mos paguajmë vetëm 12 paga?

Ideja prapa këtij sistemi është që kësti i 13-të i paguar në dhjetor (në të vërtetë, paga dy muajsh) do të ndihmojë në pagimin e shpenzimeve të Krishtlindjeve dhe faturave të tjera të fundvitit.

Nëse gjysma e pagës së 13-të paguhet në korrik, kjo do të ndihmojë në pushimet e verës.

A keni të drejtë për pagën e 13-të nëse humbni punë në ditë të caktuara?

Nëse mungesa është e arsyeshme dhe e kufizuar në kohë, atëherë po.

Për shembull, nëse humbni punën për shkak të sëmundjes, aksidentit, shtatzënisë ose lehonisë, shërbimit ushtarak, vdekjes në familje ose arsyeve të tjera të rëndësishme të përcaktuara nga ligji zviceran i punësimit, ju përsëri keni të drejtë për kompensim.

Po nëse nuk punoni një vit të plotë ose paguheni në orë?

Nëse filloni punësimin ose e lini punën gjatë vitit kalendarik, pagesa e muajit të 13-të paguhet në mënyrë proporcionale, në përpjesëtim me muajt e kaluar në kompani.

Sa për punëtorët për orë që kanë gjithashtu të drejtë për një pagë të 13-të, ata zakonisht paguhen çdo muaj. Shkalla e orës rritet më pas me 8.33 për qind.

Po shpërblimet?

Bonuset janë të pavarura nga paga e 13-të.

Ligji zviceran nuk përmban ndonjë dispozitë që ka të bëjë posaçërisht me bonusin, i cili mund të përbëhet nga para, aksione, opsione aksionesh në kompani ose përfitime të tjera. Kjo varet tërësisht nga vullneti i mirë i punëdhënësit.

Zakonisht, kjo duhet të adresohet në kontratën e punës.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here