Përkrenarja me kurorë mbretërore e Gjergj Kastriotit Skënderbeut e cila ndodhet në Muzeun Perandorak të Vjenës, Austri, përtej rëndësisë kolosale historike si një ndër objektet më të rëndësishme për historinë kombëtare, ka dhe një domethënie hyjnore në inicialet që janë të shënuara mbi të.

Inicialet e shkronjave latine të stilit gjysmëgotik që mund të dallohen janë:

I(hesus) N(azarenus)

P(rincipi) E(mathiae)

R(egi) A(lbanie)

T(errori) O(smanorum)

R(egi) E(piroticum)

BT(enedictum)

Kuptimi i tyre:

Jezusi Nazaren

Mretin e Shqipërisë

Tmerrin e Osmanëve

Mbretin e Shqiptarëve

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here