Shqipëria në kohën e p ushtimeve të para osmane e deri në v dekjen e mbretit të shqiptarëve Skënderbeut, ishte për tre-katër herë më e madhe se Serbia, pa llogaritur këtu, siç shihet në hartë edhe territ0rin (të dominuar nga shqiptarët) – krahinën e Rumelisë si pjesë e perandorisë osmane. Ishte një pjesë e konsiderueshme e territOreve të banuara kryesisht me shqiptarë, që shkonin deri në Edrene (Edirne) në kufijtë e dardaneleve.

Në atë kohë, territ0ri shqiptar si njësi më vete, ishte më i madh, ose përafërsisht i barabartë me Bizantin.

Harta përshkruan madhësinë e territ0rit shqiptar të paktën në katër vjetët e sundimit të mbretit shqiptar, Skënderbeut, të cilat u zgjeruan në jug në Greqi dhe në Maqedoni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here