Shkruan: Ber HAJDINI

Pështjellaku i Plisit tonë ka një prejardhje shumë interesante, e cila vërteton lashtesin tone si bijtë e Alexandri te madh. Egzistojne hipoteza se Alexandri i madhë ka origjine të huaj, po me këtë do të vërtetohen se Alexandri i madhë ka origjine Shqiptare në shkrimi ne vijim do të ju tregon se nga është origjina e tij dhe gjuha shqipe.

Këtu shifet Ptoleme, me Pështjell Pschent reth koke, si fitore ndaj Egjiptianve, Plisi ishte simbol i joni që nga Homeri do të thotë 1000 vjet më heret, kurse Pështjellaku u morr si fitore.

Alexandri i madhë së bashku me shoket e tijë si Seleuko’s shqip, Se leu uke, si Lysimaque shqip Lisi madhe, po dhe si Ptoleme shqip “P’tok leme”, i lindur ketu, “I lem ne tok” gegrisht “, K’tu leme.

Sipas historis së shkruar në të gjitha librat e vjeter antik e deri me sot thuhet se Alexandri i madhë, si fitues i betejave ajë si fitues, ju kishte marrë armiqsve të tijë nga nje shenjë. Këtu do të dalim te Peshtjellaku i Rugoves, ku në gjuhen shqipe njifet si Pëshjtellak ose Mbeshtjell, si mbrojtes i Plisit Shqiptar.

Kemi nje Vule antike e cila i përket Ptolemit mikut të Alexandrit të madhë, ku aje shifet me Pschent Egjiptiane ne kokë, dhe reth tijë veja Egjiptiane është e mbështjellur si mbrojtse e vesë Pellazgjike.

Ç’far kuptojme me Pschent, Pështjell që Alexandri i madhë e morri nga Mbreti Egjiptian ku dhe Ptoleme u kurrorezua me mbështjellje ne kokë dhe atë figure e morri si vule e perandoris së vet, ku dhe një unaze e tij egizstone diku ne dy kryeqyte e Europes si vulë e Perandoris së Ptolemes, sipas kësaj historie thuhet se Pështjellaku u morre dhe ju dha popullit te vet si fitore e atyre betejave në Egjiptin antik.

Shikoni lartë simbolin e Pështjelljes si reth, që do thotë lidhet me emrin Pschent dhe Pështjell që ju dha nga Alexandri i madhë.

Peshtjellaku sot e kemi ne Shqiptaret si tradit shqiptare, e ajo eshte Pshtjellaku i Rugoves, ku ky emer ju dha nga Alexandri i madhe dhe vet miku i tije Ptoleme, si fitore ndaj armiqve te tyre ne betejat e Alexandrit te madhe, egzistonë dhe pëshjellaku femror te Shqiptar si tradit e jona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here